ΔΑΚ-ELTA-COURIER
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΤΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΛΗ ΔΙΑΚΗΡYΞΗ
ΕΣΣΕ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Άμεση θεσμοθέτηση της ειδικής εγκυκλίου των ΕΛΤΑ για μετατάξεις και για τους εργαζομένους των Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ 31/07/2020

 

eltacourier-2_0

Με αφορμή την πρόσφατη ειδική εγκύκλιο της μητρικής εταιρείας ΕΛΤΑ που αφορά την μετάταξη προσωπικού σε Κλάδο  Διοίκησης Εκμετάλλευσης και την ολοκλήρωση αυτής,  διαπιστώνουμε ότι οι εργαζόμενοι των Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ για μία ακόμα φορά είναι εκτός των εξελίξεων.

Να σας θυμίσουμε επίσης ότι ως παράταξη το πάγιο αίτημα μας από το 2013 είναι να μπορούν οι εργαζόμενοι των Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ να μεταταχθούν ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα και μέσα από ένα οργανόγραμμα που να εξυπηρετεί την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας.

Τι έκαναν άραγε τόσα χρόνια οι εκπρόσωποι των εργαζομένων για ένα τόσο σημαντικό θέμα;

Ούτε καν το αγγίξαν διότι δεν συνέφερε κάποιους για το πώς θα μοιράσουν τις θέσεις ευθύνης και πώς θα βολέψουν,  συνδικαλιστικά εργαζομένους, ακόμα και αν δεν  είχαν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα.

Τι έκαναν  άραγε οι εκλεγμένοι του Σωματείου όπου πολλοί εργαζόμενοι διώχθηκαν σε διαφορετικές θέσεις και άλλοι πολλοί απειλήθηκαν μερικά χρόνια πριν.

Είχαν φτιάξει κάποιο μηχανισμό ώστε να κατοχυρώνεται η ειδικότητα του εργαζομένου;

Τόσα χρόνια τα ίδια άτομα που διοικούν το Σωματείο δεν έκαναν τίποτα ώστε να κατοχυρώσουν την ειδικότητα και την προϋπηρεσία των εργαζομένων.

Μάλιστα στον τελευταίο κανονισμό που έκαναν  αφαίρεσαν εντελώς το άρθρο 9 από τον παλιό κανονισμό εργασίας το οποίο αναφερόταν σε μετάταξη εργαζομένων ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα και φυσικά τις ανάγκες της εταιρείας.

Φαίνεται ότι σε κάποιους δεν άρεσε το συγκεκριμένο άρθρο και φρόντισαν να το εξαφανίσουν.

Η εταιρεία μετεξελίχθηκε,  καθώς το έργο της διανομής δόθηκε και δίνεται σε πράκτορες ενώ οι συμβάσεις μας  παραμένουν με την ειδικότητα  του διανομέα.

Όλοι μας, συνάδελφοι Αορίστου Χρόνου αξίζουμε και δικαιούμαστε υπηρεσιακή ΕΞΕΛΙΞΗ.  Όποιος επιθυμεί ,   παραμένει  με την ειδικότητα που έχει προσληφθεί, αλλά και όποιος θέλει να εξελιχθεί υπηρεσιακά  έχοντας τα τυπικά προσόντα, να μεταταγεί στον διοικητικό κλάδο εσωτερικά,  μέσω ειδικής εγκυκλίου.

Στις Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ η πλειοψηφία των εργαζομένων έχουν προσληφθεί ως διανομείς αλλά μεγάλο ποσοστό από αυτούς κάνουν διοικητικό έργο.

Εργάζονται  πολλά χρονιά ως διοικητικοί υπάλληλοι  και αρκετοί από αυτούς σε θέσεις ευθύνης με την ειδικότητα του διανομέα.

Η κατοχύρωση μας και το ακλόνητο της θέσης μας θα επέλθει από τη μετάταξη και όχι από την ανάθεση θέσης ευθύνης.

Εκτιμούμε ότι η συγχώνευση των Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ με την μητρική εταιρεία είναι μονόδρομος.

Αν κάποια στιγμή ολοκληρωθεί η συγχώνευση,  είναι σωστό οι εργαζόμενοι των Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ που ασκούν διοικητικό έργο να εμφανίζονται ως διανομείς;

Πως θα κατοχυρώσουν την ειδικότητα τους και την προϋπηρεσία τους μετά την συγχώνευση;

Απαιτούμε  λοιπόν από το Σωματείο να μεριμνήσει για να εφαρμοστεί κάτι παρόμοιο όπως η ειδική εγκύκλιος των ΕΛΤΑ,   ώστε  να μπορεί να μεταταχθεί το προσωπικό των Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα  και μέσα από ένα σύγχρονο οργανόγραμμα που να εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας και όχι να ζητάει μόνο αύξηση των εισφορών των εργαζομένων.

 

                                              Το Δ.Σ της ΔΑΚ Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ